Naujienos

Gegužės 11, 2019
29 mokslo metų diena - ŠEIMŲ DIENA

Mielieji, sveikiname beveik pasiekus mokslo metų finišą! Paskutiniai pranešimai!

 • Gegužės 11 d. - Šeimų diena. 9:30 -10:30 - baigiamasis tėvų susirinkimas, administracijos ataskaita. Mokiniai tuo metu bus klasėse. 11:00 - trumpa mokinių programa, gimnazistų atsisveikinimas, bendri šventiniai pietūs. Svarbu - pietūs suneštiniai, maloniai prašome, kad kiekviena šeima prisidėtų prie šventinio stalo savo mėgstamu patiekalu be riešutų! Taip pat prašome, kad mokiniai ateitų apsivilkę baltais marškinėliais arba palaidinėmis!

 • Bostono lituanistinės mokyklos registracija kitiems mokslo metams jau atidaryta. Raginu užsiregistruoti kuo greičiau, kad mokytojai galėtų kuo geriau pasiruošti mokslo metams. Prisegtas BLM Direktorių valdybos nario Giedriaus Švenčionio paaiškinimas dėl finansinių registracijos detalių. // ENGLISH : Boston Lithuanian School Registration for 2019-2020 is now open! I urge you to register as soon as possible so we can do our best preparing for it! Please find the financial details of the registration in the letter of Giedrius Švenčionis, member of BLS Board Of Directors, attached. 
 • ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ: gegužės 19 d.- Gimnazistų išleistuvės Šv. Petro bažnyčioje 10:30, visi maloniai kviečiami! 
Papildomos pamokos:
Budintys:

5/11/2019 - Lina Kalonkin, Ieva Rackute, Daiva Gostautas Braunfelds, Kim Markuns, Laima Nauckunaite, Egidijus Kairys

 

Spalio 27, 2018
7 mokslo metų diena

11:15. - KAUKĖS IŠ LIETUVIŠKOS PASAKOS konkursas dalyviai turi žinoti savo kaukės - herojaus vardą ir pasakos, iš kurios jie atkeliavo, pavadinimą. Sėkmės! 

Naminiai pietūs:https://blsm.org/lt/pietus

Rima Girniuvienė platins bilietus į Baltic Centennial renginius. - 9:15 

Lopselis/darzelis
3-4klases kartu
2-klase
7a/b kartu
8 klase 
10klase
1klase

 

Papildomos pamokos:
Repeticijos su Migle: 9:00-9:20 - Baltic Centennial Dalyviai. 9:20 - 9:45 - 10 kl. 9:45 - 10:10 - 8 kl. 10:10 - 10:35 -7a, 7b 10:35 - 11:00 - 2 + 5 kl. 11:45 -12:10 - 3, 4 kl. 12:10-12:35 - 1 kl. 12:35-1:00- SOLINIŲ VAIDMENŲ ATLIKĖJAI: ULA R., SOFIJA, AIDAS D., KAJUS, SAULENĖ, KATRINA, MAGNUS. Lop. - Darž. repetuoja su savo mokytojom savarankiškai. 1:00-1:30 ŠOKIŲ REPETICIJA DĖL BALTIC CENTENNIAL
Skelbimai:

Knygos "Angelystė" pristaymas ir susitikimas su autore Agne Kazakevičiūte de Velazquez gruožio 1 d. 

https://www.eventbrite.com/e/kny...

Biblioteka:
Veikia - parduodamos lietuviškos knygos.
Budintys:

10/27/2018 - Tadas Dilba, Nomeda Girnius, Renata Zelenchuk, Lina Kalonkin, Jurgita Baltaduonis
 11/03/2018 - Rasa Auskalnyte, Gida Zikas-Bernard, Vilma Giniotas, Natalija Tribulauskiene
 11/10/2018 - Tadas Dilba, Jurgita Baltaduonis, Apolinaras Sinkevicius, Raymond Kirk
 

Spalio 20, 2018
6 mokslo metų diena

Pradedame repetuoti Baltic Centennial programai: tuos, kurie užsiregistravo dalyvauti, prašome pasilikti repeticijai po pamokų 1:00- 1:35 su mokytoja Egle.  

Mokytojų susirinkimas per pertrauką, aptarsime Eglutės ir Baltic Centennial reikalus, konferencijos įspūdžius. 

Pietums - pica, užsisakyti galima čia:

https://blsm.org/pica

Taip pat bus Dvaro mėsinės kibinų, torto, rūkytų gaminių. 

Papildomos pamokos:
Šokiai su Egle salėje: 9:15-9:45 - 8, 10 kl 9:45-10:15- 7a, 7b 10:15 -10:45 - 4, 5 kl 11:30-12:00 1, 2, 3 12:00 - 12:30 - Lop-Dar. (Su P. Roma, Renata, Jūrate) 12:00 - 12:30 - Eglutės solinių vaidmenų repeticija su Migle 1 aukšto klasėje su Migle, repetuoja šie mokiniai: KLARA - ULA Rinkevičiūtė SPRAGTUKAS - AIDAS Duru PASAKOTOJAS - ULA Gudmand PASAKOTOJAS 1- MAGNUS CUKRAUS FĖJA - GRETA Švenčionis PELIŲ KARALIUS - KAJUS VYRIAUSIOJI GĖLIŲ BALERINA - SAULENĖ ARABŲ KARALAITĖ - KATRINA
Skelbimai:

Kitą savaitgalį, spalio 27 d. kaukių paradas per pietų pertrauką, bus trunk-otreat. Kviečiame mokinius dalyvauti KAUKĖS IŠ LIETUVIŠKOS PASAKOS konkurse, dalyviai turi žinoti savo kaukės - herojaus vardą ir pasakos, iš kurios jie atkeliavo, pavadinimą. 

Biblioteka:
Veikia: GALIMA NUSIPIRKTI LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.
Dėkojame!:
Visiems, kurie paskatino savo vaikus dalyvauti Eglutės vaidmenų perklausoje! Ačiū!
Budintys:

10/20/2018 - Sigita Bartusevicius, Ieva Grem, Jurgita Baltaduonis, Apolinaras Sinkevicius
 10/27/2018 - Tadas Dilba, Nomeda Girnius, Renata Zelenchuk, Lina Kalonkin, Jurgita Baltaduonis
 11/03/2018 - Rasa Auskalnyte, Gida Zikas-Bernard, Vilma Giniotas, Natalija Tribulauskiene
 11/10/2018 - Tadas Dilba, Jurgita Baltaduonis, Apolinaras Sinkevicius, Raymond Kirk
 

Spalio 13, 2018
5 mokslo metų diena
 • Antras Pipirų ratelio susitikimas su p. Dana, 9.30 ryto. Second Toddler group meeting with p, Dana, 9:30 am.
 • Skautų iškyla PO MOKYKLOS: Kviečiam visus dalyvauti Bostono Skautų Labdaros Projekte, šeštadienį, spalio 13 d.  1:45 vpp. Squantum Point Park Beach, Miwra Haul Rd, Quincy, MA 02171.  Gražinsim pajūrį, žaisim žaidimus, bus vaišių.  Primenam apsiausti gerus, uždarus batus./ We invite everyone to join us for the Boston Lithuanian Scout Annual Service project this Saturday, October 13, 1:45 pm at Squantum Point Park, Miwra Haul Rd, Quincy, MA 02171.  We will be beautifying the beach, playing games and sharing snacks.  All are welcome. Rain or shine.  Please remember to wear good, closed-toed shoes.
 • Kalėdų vaidinimo perklausa: 12:30 - 13.00 - tiems, kas nori gauti solo vaidmens. Žodžiai prikabinti. 
Papildomos pamokos:
Dainavimas su Migle salėje: / Singing with Migle in the hall 9:15-9:45 - 8, 10 kl 9:45-10:15- 7a, 7b 10:15 -10:45 - 4, 5 kl 11:30-12:00 1, 2, 3 12:00 - 12:30 - Lopšelis, darželis 12:30 - 13.00 - SPRAGTUKO VAIDMENŲ PERKLAUSA
Skelbimai:

ŠIANDIEN VĖL - VEGETARIŠKI KIBINAI IR KIBINAI SU MĖSA, PAGAMINTI DVARO MĖSINĖJE. 

Biblioteka:
Veikia
Budintys:

 10/13/2018 - Inga Urbonaite, Tadas Dilba, Nomeda Girnius, Ieva Grem

Priedai:
Rugsėjo 29, 2018
3 mokslo metų diena
 • Dėmesio - jei dar nesusimokėjote mokslapinigių, kviečiame padaryti tai šį šeštadienį (iki spalio 1d.), kad išvengtumėte 50 dol. vėlavimo mokesčio. Jis bus pridėtas po spalio 1 d. Prašome kreiptis į BLM iždininkę Kristiną Coleman. 
 • Kviečiame dalyvauti apklausoje dėl jūsų vaikų dalyvavimo Baltic Centennial čia:
 • https://blsm.org/apklausa
 • SVARBU- PASIKEITĖ KLASIŲ PLANAS, ŽIŪRĖKITE PRISEGTUKE. LOPŠELIO IR DARŽELIO VAIKUČIUS PRAŠOME SUSITIKTI SU MOKYTOJOMIS SALĖJE PRIE SCENOS; JIE VISI DRAUGE EIS Į GRETIMĄ PASTATĄ, KUR YRA MAŽESNIEMS VAIKAMS PRITAIKYTOS KLASĖS. 

 

Papildomos pamokos:
Šokiai su Egle: 9:15 - 10:00 - 8, 10 kl. 10:00-10:45 - 7a, 7b 11:30-12:15 - 4, 5 12:15 - 12:45 - 1, 2, 3
Skelbimai:

Kas dar neužsiregistravo dėl budėjimao, prašome tai padaryti čia iki spalio 1 d. 

https://www.signupgenius.com/go/...

Biblioteka:
Veikia
Budintys:

9/29/2018 - Inga Urbonaite, Nomeda Girnius, Sigita Bartusevicius, Ieva Grem
10/13/2018 - Inga Urbonaite, Tadas Dilba, Nomeda Girnius, Ieva Grem
 

Rugsėjo 22, 2018
2 mokslo metų diena

Tėvų Komiteto susirinkimas 9:30 . 

Pirmas Pipirų ratelio užsiėmimas su Dana 9:30

Skautų sueiga 1:15-2:00. Labai kviečiame naujus narius ateiti ir susipažinti su skautų veikla!

Pietūs Lop.-Dar. - 10:40, 1-10 kl: 11:00 - 11:30.  Labai prašome - nedėti produktų sy riešutais!

Iki spalo 1 d. prašome užsiregistruoti budėjimui:

https://www.signupgenius.com/go/...

Papildomos pamokos:
Dainavimas su Migle salėje: 9:15-9:45 - 8, 10 kl 9:45-10:15- 7a, 7b 10:15 -10:45 - 4, 5 kl 11:30-12:00 1, 2, 3 12:00 - 12:30 - Lopšelis, darželis
Skelbimai:

Žiukas - Hansen šeima ieško auklės Weston mieste 2 vaikams (1,5 ir 3,5 m.). Kreiptis į Laurą 617-852-2848.

Biblioteka:
Veikia
Dėkojame!:
Dėkojame visiems tėveliams susirinkusiems į susirinkimą praėjusį šeštadienį, už gražią šventę ir gėles. Ačiū dr. Buivydui už prezentaciją!
Budintys:

 9/22/2018 - Lina Kalonkin, Inga Urbonaite, Nomeda Girnius, Sigita Bartuseviciene, Jurgita Oliveira
 9/29/2018 - Inga Urbonaite, Nomeda Girnius, Sigita Bartusevicius, Ieva Grem
 10/13/2018 - Inga Urbonaite, Tadas Dilba, Nomeda Girnius, Ieva Grem
 

Gegužės 05, 2018
28 mokslo metų diena

Svarbu: visi dalyvauja šeimų projekte ŠIMTAS LIETUVOS VEIDŲ, žr. prikabintą dokumentą, kviečiame dalyvauti VISAS BLM ŠEIMAS, įskaitant suaugusius ir Pipirus.
Naujas šeimas kviečiame į atvirų durų dieną gegužės 5 d. 10 - 11 val. 

Gegužės 5 d. - Pipirų ratelis. 

Joninės "Neringoje": kviečiame į jau antrą kartą organizuojamą Joninių šventę Neringos stovykloje, Brattleboro, VT Birželio 8 - 10 dienomis. Visa informacija – prisegtame buklete; registruotis jau galima čia -https://apklausa.lt/f/blm-jonine... klausimų, rašykite Giedriui – sventasg@gmail.com;

Papildomos pamokos:
dainavimas su Migle: 9:10 - 9:45 - 7, 9, 10 9:45 - 10: 15 - 6a, 6b 10:15 - 10:45 - 3, 4 11:30 - 12:05 - 1, 2 12:05 - 12:35 - Lop, Dar.
Skelbimai:

Gegužės 12 visi kviečiami į Šeimų žaidimų dieną. Šįmet bus ne tik bendros vaišės, nedidelė programa, bet ir komandiniai žaidimai lauke. Labai prašome visų prisidėti prie bendrų vaišių, užsiregistravus čia:  www.SignUpGenius.com/go/20F054EA...
Gegužės 20 d., sekmadienį - iškilmingos abiturientų išleistuvės Šv. Petro bažnyčioje 11 val. LABAI KVIEČIAME VISUS ATEITI IR PALAIKYTI MŪSŲ ABITURIENTES KATERINĄ IR SOFIJĄ!

Joninės "Neringoje": kviečiame į jau antrą kartą organizuojamą Joninių šventę Neringos stovykloje, Brattleboro, VT Birželio 8 - 10 dienomis. Visa informacija – prisegtame buklete; registruotis jau galima čia -https://apklausa.lt/f/blm-jonine... klausimų, rašykite Giedriui – sventasg@gmail.com;

Biblioteka:
Veikia
Budintys:

5/05/2018 - Laima Nauckunaite, Laura Emerhi, Jurgita Baltaduonis, Jolita Jonenaite, Naida Snipas Johnson
 5/12/2018 - Kim Markuns, Egidijus Kairys, Laura Ziukaite, Andrius Siska, Laura Emerhi
 

Balandžio 28, 2018
27 mokslo metų diena

*Svarbu: visi dalyvauja šeimų projekte ŠIMTAS LIETUVOS VEIDŲ, žr. prikabintą dokumentą, kviečiame dalyvauti VISAS BLM ŠEIMAS, įskaitant suaugusius ir Pipirus.

*Naujas šeimas kviečiame į atvirų durų dieną gegužės 5 d. 10 - 11 val. 

*Joninės "Neringoje": kviečiame į jau antrą kartą organizuojamą Joninių šventę Neringos stovykloje, Brattleboro, VT Birželio 8 - 10 dienomis. Visa informacija – prisegtame buklete; registruotis jau galima čia -https://apklausa.lt/f/blm-jonine... turite klausimų, rašykite Giedriui – sventasg@gmail.com;

*JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos Rinkimai
2018m. gegužės 1-15d.
Bostono Apylinkės lietuviai galės balsuoti asmeniškai:
Lituanistinėje mokykloje Miltone šeštadieniais
gegužės 5d. ir 12d. Nuo 8:30 iki 10:00 v.r.

Šiandien - picos pietūs, užsisakoma: pizzablsm@gmail.com 

Papildomos pamokos:
Dainavimas su Migle: 9:10 - 9:45 - 7, 9, 10 9:45 - 10: 15 - 6a, 6b 10:15 - 10:45 - 3, 4 11:30 - 12:05 - 1, 2 12:05 - 12:35 - Lop, Dar.
Biblioteka:
Veikia
Budintys:

4/28/2018 - Bjorn Ingvolstad, Laura Emerhi, Apolinaras Sinkevicius, Andrius Siska, Karolina Elertaite
 5/05/2018 - Laima Nauckunaite, Laura Emerhi, Jurgita Baltaduonis, Jolita Jonenaite, Naida Snipas Johnson
 5/12/2018 - Kim Markuns, Egidijus Kairys, Laura Ziukaite, Andrius Siska, Laura Emerhi
 

Balandžio 14, 2018
26 mokslo metų diena
 • Mokytojų susirinkimas per pertrauką; aptariami mokslo metų pabaigos renginiai, pažymių knygelės, testai.
 • Balandžio 14 - Pipirų ratelis.
Papildomos pamokos:
Dainavimas su Asta: 9:10 - 9:45 - 7, 9, 10 9:45 - 10: 15 - 6a, 6b 10:15 - 10:45 - 3, 4 11:30 - 12:05 - 1, 2 12:05 - 12:35 - Lop, Dar.
Skelbimai:
 • Balsavimo registracija į JAV LB valdybą pratęsta iki balandžio 15 d. BALSUOKITE UŽ BOSTONO LITUANISTINĖS MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETO PIRMININKĄ GIEDRIŲ Švenčionį: http://tarybosrinkimai2018.com/
 • Svarbu: visi dalyvauja projekte ŠIMTAS LIETUVOS VEIDŲ, žr. prikabintą dokumentą, kviečiame dalyvauti VISAS BLM ŠEIMAS, įskaitant suaugusius ir Pipirus.
 • Įdomūs straipsniai vaikams prieinama kalba, skaitykite naują "Laikai vaikams" numerį: http://www.laikaivaikams.org/web...
 • Joninės "Neringoje": kviečiame į jau antrą kartą organizuojamą Joninių šventę Neringos stovykloje, Brattleboro, VT Birželio 8 - 10 dienomis. Visa informacija – prisegtame buklete; registruotis jau galima čia - https://apklausa.lt/f/blm-jonine... jei turite klausimų, rašykite Giedriui – sventasg@gmail.com
 • Balandžio 21 - nėra pamokų - pavasario atostogos.
Biblioteka:
Veikia
Budintys:

4/14/2018 - Laima Nauckunaite, Andris Veidis, Migle Kesiene (vietoje Rasos Gutauskas), Natalija Tribulauskiene, Jonathan Chernov
 4/28/2018 - Bjorn Ingvolstad, Laura Emerhi, Apolinaras Sinkevicius, Andrius Siska, Karolina Elertaite
 5/05/2018 - Laima Nauckunaite, Laura Emerhi, Jurgita Baltaduonis, Jolita Jonenaite, Naida Snipas Johnson
 5/12/2018 - Kim Markuns, Egidijus Kairys, Laura Ziukaite, Andrius Siska, Laura Emerhi
 

Balandžio 07, 2018
25 mokslo metų diena
 • ATEIKITE VILKĖDAMI LINKSMA PIŽAMA. LEDŲ VAIŠĖS PER PIETUS. 

Pietums galima užsisakyti picos iki šio vakaro: pizzablsm@gmail.com

 • Pradedame projektą ŠIMTAS LIETUVOS VEIDŲ, žr. prikabintą dokumentą, kviečiame dalyvauti VISAS BLM ŠEIMAS, įskaitant suaugusius ir Pipirus.

 

Papildomos pamokos:
Dainavimas su Asta: 9:10 - 9:45 - 7, 9, 10 9:45 - 10: 15 - 6a, 6b 10:15 - 10:45 - 3, 4 11:30 - 12:05 - 1, 2 12:05 - 12:35 - Lop, Dar.
Skelbimai:
 • Rita Lapšienė, dir. pavaduotoja ir nekilnojamo turto agentė, paaukos mokyklai 500 dol. už kiekvieną pirkimo/pardavimo sandėrį, jei naudositės jos paslaugomis: 781 888 6554
 • Balandžio 14 - Mokytojų susirinkimas per pertrauką.

 • Balandžio 14 - Pipirų ratelis.

 • Balandžio 21 - nėra pamokų - pavasario atostogos.

Biblioteka:
Neveikia
Budintys:

4/07/2018 - Diana Juodaitis, Bjorn Ingvoldstad, Laima Nauckunaite, Egidijus Kairys, Raimonda Kirk

Pages