Namų darbai

Pristatymo data: Sun, Spal 20, 2019
Klasė: Lopšelis / Preschool
Renata Duros

Mieli tėveliai,
šį šeštadienį su vaikais kalbėjome apie tai kas auga mūsų darže ir sode. Spalva - raudona.
Nuveikta:
- pasaka "Ropė"
- pasakos perpasakojimas vaidinant
- manktelė "Kapitonas Flintas"
- žaidimas "kas auga ant medžio ir kas po žeme"
- žaidimas "atspėk kokia daržovė"
- štampavimas su obuoliais - raudona spalva
- spalvų ir vaisių dėlionės - darbas mažomis grupelėmis
- ratelis "Graži mūsų šeimynėlė" ir "Ruda meška"
- žaidimas su kamuoliais "Bulvių sodinimas" 
Nauji žodžiai: darže auga: bulvė, morka.., obuolys yra raudonas. 
Namų darbai (neprivalomi) - prisegtas lapas: iškirpti ir priklijuoti obuolius. Vartoti žodžius: obuolys yra raudonas. Galima ir suskaičiuoti.
Geros savaitės,
Mokytoja Renata
 


AttachmentSize
Image icon IMG_5600.JPG43.68 KB
Klasė: Darželis / Kindergarten
Jūratė Cook

šį šeštadenį 10/05/2019 atlikome :

1. Pradėjome rytą su nauju eilėraštuku .
2. Pasikartojome išmoktas raideles ir skaičiukus .
3. Susipažinome su raidelėmis C, Č ir skaičiuku 3 .
4. Darbelis - " Daržovių krepšelis " .
5. Toliau mokinomės iš knygutės : Juozas Danilavičius " Genelis " skaitymo pradžiamokslis penkiamečiui .
6. Dalyvavome etnokultūros pamokoje su mokytoja Dana .

Namų dabų frazės : Citrina labai rūgšti .
Mes esame čempijonai .
P.s. Tik primenu, kitą šeštadienį pamokų nėra . 

Linkiu visiems saugios savaitės .

Mokytoja ,
Jūratė    
 


AttachmentSize
PDF icon darbelis Darzoviu kraitele3.pdf1.02 MB
PDF icon Raide C Č skaicius 3.pdf295.43 KB
PDF icon darbelis Darzoviu kraitele1.pdf1003.76 KB
PDF icon darbelis Darzoviu kraitele2.pdf929.6 KB
Image icon darbelis daržovių krepšelis.jpg3.41 MB
Klasė: 1
Vitalija Ellis

Praėjusią pamoką:

1) Tikrinome namų darbus;2) Pradėjome temą "Mano Šeima", atlikome gramatines ir fonetines užduotis, mokinomės šios temos naujus žodžius ir frazes (p.19-p.22);3) Dalyvavome etnokultūros pamokoje su mokytoja Dana.4) Vaikučiai darė darbelį: rudeninis šeimos medis. Jie spalvino medį ir klijavo rudeninius lapus su šeimos narių vardais/pavadinimais.5) Skaitėme knygutę : Šimtakojis ; atsakinėjome į klausimus
6) Prasiblaškymui spalvojome piešinį.Pagrindiniai šios temos žodžiai, kuriuos skatinu pasikartoti namuose: aš, tu, šeima, tėvai, mama, tėtis, sesė, brolis, senelis, senelė (stipresniems: puseserė, pusbrolis, prosenelė, prosenelis, dėdė, teta)Noriu priminti, jei jūsų vaikas praleidžia pamoką, prašau pasimokyti praleistą medžiagą namuose.Taip pat, prašau patikrinkite vaikų kuprines, kad jie kiekvieną pamoką turėtų savo knygas, rašymo; spalvinimo priemones, klijus.NAMŲ DARBAI:Namų darbų užduota: atlikti užduotis 9, 10 ir 11 iš puslapių 25 ir 26. Primenu: kitą Šeštadienį nebus pamokų: Kolumbo dienos savaitgalis.
Iki sekančio šeštadienio (10/19/19)!
Vitalija EllisTel: 617-710-7779
 

Klasė: 2
Norma Šnipienė
2 klasė

Mieli mokiniai ir tėveliai,
Rugsėjo penkta diena klasėje atlikta:
*Pradėjome su meškiukių klasės daina: dainavome ir šokome
*Patikrinome namų darbus: kiekvienas mokinys turėjo proga išgirsti
      kito mokinio atsakymus
*Pradėjome antrą temą: Mano Giminaičiai
*Atlikome 1,2,3 pratimus
*Turėjome kirminų lenktynes
*Skaitėme ir dainavome :"Du Gaideliai"
*Mokėmės naujus žodžius pagal abėcelę: vaikučiai patys sugalvojo žodžius
*Šokome su Mokytoja Dana
Namu Darbų užduota atlikti iki spalio 19 dienos (nėra mokyklos ateinantį šeštadienį)
Atlikti ketvirtą pratimą psl. 22.
Linkiu visiems liniksmų dviejų savaičių,
Mokytoja Norma
 

Klasė: 3
Orinta Kalibatienė

Sveiki,
10/5/19 klasėje atlikta:

Pradėjome temą vadovėlyje "Į ką aš panašus".
Atlikome pratimus 1-7 (17-22 psl.).
Mokėmės apie Lietuvos miškų grybus ir grybavimą (prisegtos skaidrės ir tekstas, youtube video https://www.youtube.com/watch?v=...

Grybai
Grybai
www.youtube.com

).
Lipdėme grybus iš plastilino.
Klausėmės eiliuotos pasakos "Pagyrūnas baravykas".
Smagiai žaidėme etnografinius žaidimus su mokytoja Dana.

Namų darbų užduota:

Atlikti 8 ir 9 pratimus (22-23 psl.)
Kas nebuvo klasėje, atlikti klasės ir namų darbus.

Taip pat prisegu nuotraukėlę.
Sekantį šeštadienį (10/12/19) pamokų nebus. Pasimatysime 10/19/19.

Orinta
 


AttachmentSize
PDF icon Tekstas_Miske v2.pdf105.8 KB
Image icon IMG_4023_2.jpg752.68 KB
File Grybai.pptx2.17 MB
Klasė: 4
Rūta Gudmand

Mieli tėveliai,

Per pamoką   10/05/2019 mes, 

patikrinom namų darbus;
pradėjome 2 temą " Kur gyveno mano protėviai?" Atlikome 1; 2; 3; 4; 5 pratimus;
moksleiviai išsirinko 5 nežinomus žodžius, kuriuos išmoks per savaitę;
taip pat smagiai žaidėme žaidimus su naujais žodžiais (psl.17);
p. Dana pravedė Etno kultūros pamokėlę. 

 

 

Namų darbai- pristatyti  kitą šeštadienį (knygas vaikai turi) 10/12/2019 

Išmokti žodžius, nes bus kitą šeštadienį kontrolinis:

Brolienė
Giminaičiai 
Dukterėčia
Sūnėnas 
Antros eilės pusbrolis /puseserė. 

Pagarbiai,
Mok. Rūta 

Klasė: 5
Daiva Navickienė

Sveiki,
Klasėje atlikta:

perėjom pusl. 18, 19
atradom aplankytas vietas Lietuvoje naudojant žemėlapį
Perėjom skaitinį apie Pirmą Lietuvišką Knygą. Pristatyta apie trumpai apie Lietuvos istoriją - Žalgirio mūšis, kryžuočiai, Jogailos ir Vytauto santykiai, Lenkija ir Lietuva, Katalikų bažnyčios (popiežiaus) jėga Europoje viduramžiuose, Reformacija, lietuvių kalbos stovis Martyno Mažvydo laikais, Mažoji Lietuvą.
Patikrinimas
Etnokultūra
Klausė skaityto įrašo, atsakėm klausimus
žaidėm "šaltas vėjas pučia" - kategorijų žaidimas

Namų darbai šešt., 10/19/19
Pasiruošt diktantui- : išasmenuoti "juoktis" - esamasis laikas  - atkreipkit dėmesį minkštinamajam ženkleliui bei dvibalsei uo
    perrašykit 7 kartus
     aš juokiuosi      mes juokiames
    tu juokiesi        Jūs  juokiates
    jis, ji juokiasi     jie, jos juokiasi     
Perskaitykit sekančius du puslapiu Nevykelio (prikabinta)
Pereikit savo eiles "Jaučio Trobelė"

Klasė: 8A
Monika Girniūtė

Sveiki tėveliai ir mokiniai,

10/5/19 klasėjė istorijos pamokos metu atlikta:

Mieli tėveliai ir mokiniai,

Praeitą šeštadienį istorijos pamokos metu klasėje atlikome :

1, Patikrinome namų darbus. Mokiniai perskaitė Gedimino vardu parašytus laiškus.
2, Žaidėme komandinį žaidimas lietuviškai “ Kahoot “ – patikrinome Lietuvos istorijos žinias ( laikotarpis : Baltų gentys – 14 amžius).
3, Mokiniai atliko mažą projektą – turėjo pasirinkti vieną Lietuvos valdovą ir parašyti svarbius faktus apie jį.

Namų darbų neužduota. Geros visiems savaitės.

Pavaduojanti mokytoja Renata Bazikas.

Vilma Giniotas
Lietuvių kalba

veiki tėveliai ir mokiniai,
10/5/19 klasėjė atlikta:
1. Rytą pradėjome etnokultūros pamoka su mokytoja p.D.Vainauskiene
2. Patikrinome namų darbus
3. Užbaigėme temą "Kokia mano kilmė?": giminystės ryšių pavadinimai
4. Trumpas išmoktų naujų žodžių patikrinimas raštu
5. Mokėmės kaip galime vaizdingiau lavinti lietuvių kalbą pasitelkiant palyginimus

10/19/19 namų darbų užduota:
1. Aprašyti 3 šeimos narius. Pavyzdys prisegtas.
2. Išmokti naujus žodžius, žinoti jų rašybą ir suprasti reikšmę:
Pusbrolis
Pusseserė
Teta
Prosenelė
Prosenelis
Anūkas
Anūkė
Žentas
Marti
Šeima
Dėdė
Kitą savaitę pamokų nėra: Kolumbo dienos savaitgalis.
Pasimatysime po dviejų savaičių!
Mokytoja Vilma

Klasė: 8B
Vilma Giniotas
Lietuvių kalba

Sveiki tėveliai ir mokiniai,
10/5/19 klasėjė atlikta:
1. Rytą pradėjome etnokultūros pamoka su mokytoja p.D.Vainauskiene
2. Patikrinome namų darbus
3. Užbaigėme temą "Kokia mano kilmė?": giminystės ryšių pavadinimai
4. Trumpas išmoktų naujų žodžių patikrinimas raštu
5. Mokėmės kaip galime vaizdingiau lavinti lietuvių kalbą pasitelkiant palyginimus

10/19/19 namų darbų užduota:
1. Aprašyti 3 šeimos narius. Pavyzdys prisegtas.
2. Išmokti naujus žodžius, žinoti jų rašybą ir suprasti reikšmę:
Pusbrolis
Pusseserė
Teta
Prosenelė
Prosenelis
Anūkas
Anūkė
Žentas
Marti
Šeima
Dėdė
Kitą savaitę pamokų nėra: Kolumbo dienos savaitgalis.
Pasimatysime po dviejų savaičių!
Mokytoja Vilma
 

Monika Girniūtė

Sveiki tėveliai ir mokiniai,

10/5/19 klasėjė istorijos pamokos metu atlikta:

1, Komandinis žaidimas lietuviškai “ Kahoot “ – patikrinome Lietuvos istorijos žinias ( laikotarpis : Baltų gentys – 14 amžius).
2, Mokiniai atliko mažą projektą – turėjo pasirinkti vieną Lietuvos valdovą ir parašyti svarbius faktus apie jį.

Namų darbų neužduota. Geros visiems savaitės.

Pavaduojanti mokytoja Renata Bazikas.

Klasė: Suaugusių A / Adult A
Martynas Limantas
Lietuvių kalba

Klasėje atlikta:

1. Pakartota praeitos klasės medžiaga.
2. Atlikti pratimai naudojant veiksmažodžių galūnes, bei atitinkamus įvardžius.
3. Atlikta užduotis su partneriu: studentai klausė, atsakinėjo klausimus, rašė partnerio aprašymą. 

Namų darbų užduota:

1. Peržiūrėti išdalintą medžiagą. / Review the material that was passed out in class.
2. Pakartoti klausimų, bei atskymų formulavimą. / Review how to formulate questions and answers.
Priminimai:
-pakartoti veiksmažodžių galūnes, naujus žodžius, bei frazes / review the verb endings, new words, and phrases. / Review the present tense verb endings, new words, and phrases.

Ačiū,
Martynas
 

Klasė: Suaugusių B / Adult B
Irena Šebedienė

2019.10.05. klasėje atlikta:
 

Iš vadovėlio COMPLETE LITHUANIAN ANALIZAVOME ir KARTOJOME 1 pamoką. Atlikome pratimus.
Patikrinome namų darbus. NĖ DIENOS BE LIETUVIŲ KALBOS  1 Skyrius.
Iš vadovėlio NĖ DIENOS BE LIETUVIŲ KALBOS. 2 Skyrius,  KAIP SEKASI? Aptarėme ir pakartojome gramatiką psl. 37-39.

Namų darbų užduota, atlikti iki 2019.10.19.

Vėl pakartoti 1 Pamoką iš vadovėlio COMPLETE LITHUANIAN, psl. 1-14. 
Klausytis garso įrašų. NĖ DIENOS BE LIETUVIŲ KALBOS 1 ir 2 skyrius. https://www.vu.lt/leidyba/knygos...
Išmokti žodynėlį, gramatiką. NĖ DIENOS BE LIETUVIŲ KALBOS 1 ir 2 skyrius. 
Atlikti užduotis: 2 Skyrius,  KAIP SEKASI? 1-16, pp. 40-52.

Nepamirškite, kad ateinanti pamoka bus už dviejų savaičių, spalio 19 dieną.