Announcement - Vasario 25, 2022

Mielieji - Dear All, 
Bostono lituanistinės mokyklos mokytojai, administracija yra giliai susirūpinusi dėl karo Ukrainoje ir humanitarinės krizės Europoje. Agresija, nukreipta į ukrainiečių tautą yra nusikaltimas žmonijai ir žmogiškumui. Pavojus Ukrainos suverenitetui yra pavojus Europai, ypač Baltijos šalims. Negalime likti abejingi, negalime būti nevieningi. // Teachers and Administration of the Boston Lithuanian School are deeply concerned about the war in Ukraine and the rising humanitarian crisis in Europe. Aggression against the Ukrainian people is the crime against the humanity and the mankind. The threat upon Ukranian sovereignty is a threat upon Europe, especially the Baltics. We cannot be ignorant; we must not be divided. 
Jau parašiau paramos laiškus Lvovo lituanistinei mokyklai "Gintarėliai" bei Ukrainiečių lituanistinėms mokykloms Bostone, išreikšdama susirūpinimimą ir palaikymą. Raginu visus kiek įmanoma reaguoti į įvykius, dalyvauti paramos akcijose, remti Ukrainos piliečius finansiškai ir moraliai. // I have already written letters of support to the Lithuanian School of Lviv "Gintarėliai" and Boston Ukranian Schools, expressing our concern and support. I do encourage and urge you to participate in all support events, as much as possible, both financially and in person. 
Pridedu keletą naudingų nuorodų, kurios mane pasiekė iš oficialių šaltinių, dėkoju "Neringos" stovyklai už naudingas nuorodas. // I am adding several links from reliable sources, special thanks to camp Neringa, for suggestions. 
Kaip aukoti? Patikrintas (asmeniškai parašiau Seimo nariams), LR seimo rekomenduojamas būdas, per organizaciją "Blue/Yellow", jos įkūrėjas Jonas Ohmanas, švedų režisierius, kovotojas už visų TAUTŲ LAISVĘ laisvai kalbantis lietuviškai, filmo "Laisvės trajektorijos" autorius Jonas OHMAN | NATO PA (nato-pa.int) // How to donate? Verified link, recommended by the Seimas of LT, via "Blue/Yellow" organisation, founder - Swedish filmaker, living in LT and fluent in LT language, author of "Trajectories of Freedom", Jonas OHMAN | NATO PA (nato-pa.int)

(20+) Blue / Yellow for Ukraine - Posts | Facebook

Kaip dalyvauti? Apie įvykius Bostone // How to participate? Events in Boston:

(20+) Support Ukraine! | Facebook 
 

Kaip kreiptis į valdžios pareigūnus? - How to address the Government officials?  

Elected Officials | USAGov 

Globalios Lietuvos patarimai, kaip elgtis // Global Lithuania on how to react: 

‼️ Lɪᴇᴛᴜᴠᴏs Rᴇsᴘᴜʙʟɪᴋᴏs... - Globali Lietuva - Global Lithuania | Facebook