Announcement - Rugsėjo 11, 2021

Sveiki sugrįžę į Bostono lituanistinę mokyklą! Po beveik pusantrų metų pertraukos grįžtame į klases, laikydamiesi saugumo taisyklių ir MA EDSE (Department of Elementary and Secondary Education) reikalavimų. Sveikiname naujas ir pažįstamas šeimas ir linkime visiems sveikų, prasmingų mokslo metų!
Pirmoji diena - rugsėjo 18  Renkamės lauke 10:00 val. ryto. Mokytoja Eglė su pagalbininkais nurodys kur greitai ir saugiai pasistatyti mašiną. 
Dienos eiga:

 

10:00 - oficiali pradžia lauke, bet visi dėvi kaukes.  Bus pristatyti mokytojai ir naujoji bibliotekininkė Gailutė Kligytė. 
10:15 - klasių mokytojai "išsiveda" savo klasės vaikus ir tėvus pirmam susipažinimui, mokytojai prisistato, paiaškina savo planus, reikalavimus, etc. Viskas vyksta grupelėmis lauke. 
10:40 - Mokytojai su vaikais eina į klases, o tėvai lieka tėvų susirinkimui. Prašome nors vieną šeimos atstovą dalyvauti susirinkime. 
11:45 - Mokyklos nuotrauka, pabaiga.

Trumpai dėl Covid 19 situacijos: 

pirmą dieną visi dėvi kaukes, net susirinkimų lauke metu. 

per ateinančias pamokas

mokykloje visi dėvi kaukes;
pamokų metų daromos "kaukių pertraukėlės";
lauke kaukės neprivalomos;  
mokiniai ir mokytojai dažnai valysis rankas dezinfekuojančiomis priemonėmis; 
pasikeis pertraukų tvarka, mokiniai valgys ir žais lauke mažesnėmis grupėmis; 
tėvai pamokų metu į mokyklą nebus įleidžiami, tik budintieji;
vaikai į mokyklą bus įleidžiami ir išleidžiami per nurodytas duris, mažesnėmis grupėmis;
mokiniui ar šeimos nariui susirgus virusu, prašome kuo greičiau pranešti administracijai;
tos šeimos nariai 10 kalendorinių dienų negali atvykti į mokyklą;
smulkesnė informacija bus pateikta per pirmąjį tėvų susirinkimą 09/18.

Pristatau svarbius žmones: 

Giedrius Švenčionis, BLM Direktorių valdybos pirmininkas - laukite jo laiško apie pasikeitimus administracijoje, budėjimą. tėvų komitetą (sventasg@gmail.com
Ramunė Keegan, Administravimo Direktorė (rzukauskaite@yahoo.com) - kreipkitės dėl vadovėlių, registracijos, kitų administracinių reikalų. 
Kristina Coleman, iždininkė  (krisstina_coleman@yahoo.com) - kreiptis dėl finansų ir mokslapinigių. 

Pipirų ratelio (mokyt. Dana Vainauskienė) ir Suaugusių grupių (mokyt. Irena Šebedienė) tvarkaraščio detalės bus praneštos atskirai. 

Ačiū Jums visiems ir dar kartą sveikinu su naujais mokslo metais! Ir pro kaukes matysis mūsų šypsenos! 

Gaila Narkevičienė
BLM Akademinė Direktorė
https://blsm.org/