Darbuotojai

Kristina C.'s picture

Kristina Coleman

Pareigos - Iždininkė
Jurate C.'s picture

Jūratė Cook

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Darželis / Kindergarten

Gimiau ir užaugau Lietuvoje. Ten ir baigiau Vilniaus Gedimino Technikos Universitetą. Likimas mane atvedė iki Amerikos. Čia sukūriau šeimą, auginu du vaikučius, abu lanko Bostono Lituanistinę Mokyklą. Šie metai man bus tretieji, tad labai džiaugiuosi, kad galiu būti šios mokyklos dalimi.

Renata D.'s picture

Renata Duros

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Lopšelis / Preschool

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Rokiškyje. Studijavau Vilniaus Pedagoginiame univesitete Ikimokyklinio Ugdymo specialybę. Visada mėgau darbą su vaikais, labiausiai domėjausi meniniu vaikų ugdymu. Atvykusi įi Ameriką įgijau Grafinio dizaino sertifikatą. Dabar auginu du sūnelius. Labai mėgstu jiems skaityti, kartu piešti, kažką kurti. Esu labai laiminga, kad mano vyresnysis sūnus lanko Bostono lituanistinę mokyklą.

Vitalija E.'s picture

Vitalija Ellis

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 1

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Šiauliuose. Studijavau Klaipėdos Pedagogikos Kolegijoje.
Atvykusi į Ameriką įgijau bakalauro ir magistro laipsnius vadybos ir finansų srityje.
Dabar dirbu IT kompanijoje su didesnės vertės kontraktais ir auginu dukrytę. Ji taip pat lanko Bostono Lituanistinę Mokyklą.
2019-ieji metai man bus pirmieji, bet labai džiaugiuosi, kad galiu būti šios mokyklos dalimi.
 

Vilma G.'s picture

Vilma Giniotas

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - 8A, 8B

Esu baigusi Vilniaus valstybinį universitetą, ekonomikos fakultetą. Prieš 16 metų atvykau į Ameriką tik paviešėti pas draugus, bet sutikau savo būsimą lietuvį vyrą ir čia sukūriau šeimą. Kartu auginame du sūnus. Nors pagal profesiją esu ne mokytoja, bet dirbti su vaikais labai patinka. Neseniai įgijau pedagogikos vadybos magistro laipsnį Gordon kolegijoje. Bostono Lituanistinėje mokykloje dirbu šeštus metus, mokau lietuvių kalbos 8 klasėje.  

Mirga G.'s picture

Dr. Mirga Girniuvienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvos istorija
Klasė - 8A, 8B

Filosofijos mokslų daktarė, romanų vaikams (tarp jų - "Senojo bokšto paslaptis",  "Dingusio gintaro paslaptis") autorė ir iliustratorė, JAV LB Švietimo tarybos narė, elektroninio laikraštėlio "Laikai vaikams" vyr. redaktorė ir leidėja. Bostono lituanistinėje mokykloje daug metų dėstė istoriją ir literatūrą vyresnėse klasėse, šiais 2020-aisiais metais grįžta mokyti istorijos 8 -ose klasėse.

Ruta G.'s picture

Rūta Gudmand

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 4

Mano vaikystė ir jaunystė prabėgo Vilniuje. Pirmą kartą į Ameriką atvykau būdama 20 metų. Vasaromis darbuodavausi už Atlanto, o likusiu metu studijavau KTU. Įgijusi bakalauro laipsnį, dirbau VU, Kvantinės Elektronikos katedroje. Vėliau studijas tęsiau Kembridže, MA, kur įgijau vadybininko magistrą. Daugiau nei 15 metų, dirbu nepelno siekančiose organizacijose.

Studijų metu sutikau savo būsimą vyrą, įleidome šaknis jo šalyje. Kartu auginame dvi dukreles Ulą ir Gabiją. Vyriausioji dukra įkalbėjo įsilieti i BLM mokytojų kolektyvą. Ši veikla teikia daug džiaugsmo, kur gali perteikti  žinias ir meilę savo gimtinės, bei prisijungti prie mūsų visų bei mokyklos tikslo- auginant  jauną kartą - pasaulio lietuvius! 

Orinta K.'s picture

Orinta Kalibatienė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 3

Aš esu Orinta Kalibatienė ir mokau pradinukus.  1996 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą ir netrukus atvykau gyventi į Bostoną. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu su pertraukomis nuo 1997 m. Taip pat jau daug metų dirbų medicinos administravimo srityje ir šiuo metu esu klinikinio proceso tobulinimo programos koordinatorė Partners Healthcare, Inc. 

Mokyti vaikus man labai patinka - jeigu gyvenčiau Lietuvoje, tikrai dirbčiau mokytoja.  Darbas mokykloje šeštadieniais yra mano mėgstamiausias: stengiuosi, kad vaikai noriai ateitų į mano klasę, kad kiekvieną kartą mes užsiimtume kuo nors naujo ir įdomaus, ir kad visiems būtų smagu.  Dar labai mėgstu gamtą, geras knygas ir muziką, taip pat patinka su savo šeima stovyklauti "Neringos” stovykloje.

Ramune K.'s picture

Ramunė Keegan

Pareigos - Mokytoja, Direktorės pavaduotoja
Klasė - 9

Esu gimus ir užaugus Lietuvoj, baigiau Vilniaus Universiteto Komunikacijos Fakultetą. Bostono lituanistinėj mokykloj dirbu mokytoja jau šeštus metus, taip pat antri metai kaip užimu mokyklos direktorės pavaduotojos pareigas. Auginu dvi dukras, kurios taip pat lanko šią mokyklą. 

Tikiu lituanistiniu ugdymu ir švietimu, mėgstu būti mokyklos erdvėje, kur ugdomas ir stiprinamas mūsų vaikų identitetas, tautiškumas, lavinamas lietuvių kalbos gebėjimas. Didžiuojuosi ilgamete mokyklos veikla, bei džiaugiuosi galėdama būti šios mokyklos dalimi.

 

Martynas L.'s picture

Martynas Limantas

Pareigos - Mokytojas
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - Suaugusių A / Adult A

Gimiau Lietuvoje, Klaipėdoje. Amerikoje gyvenu jau dvidešimt metų, čia esu baigęs inžinerijos bakalaurą (Wentworth Institute of Technology, Boston, MA), bei pedagogikos magistrą, TESOL (Mercy College, Dobbs Ferry, NY).

Turėdamas patirties su tuo ką reiškia atsidurti aplinkoje ir nemoketi kalbos, nusprendžiau pasirinkti ESL mokytojo profesiją. Kalba žmogui atveria daug įvairių kelių ir perspektyvų. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2018 m.rudens.. Linkiu visiems gerų mokslo metų!

Gaila N.'s picture

Gaila Narkeviciene

Pareigos - Direktorė, mokytoja
Klasė -

Esu lituanistė, kalbininkė (baigiau lituanistiką Vilniaus universitete 1992 m.). Lietuvių kalbos mokau visą gyvenimą. Vilniaus universitete dirbau Lituanistinių studijų katedroje, dėsčiau lietuvių kalbą svetimkalbiams, Somervillio Kalbų Institute, Bostono Kalbų Institute. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2000 m., jai vadovauju nuo 2011 m. 1993 m. parengiau vadovėlį svetimkalbiams ("Kalbėkime lietuviškai", Vilnius, kartu su Loreta Vilkiene), 2013 m. pasirodė mano sudarytas žodynas "Lithuanian-English/English-Lithuanian Practical dictionary", NY, NY).  Drauge su Rita Mikelionyte parengiau Lietuvių kalbos ugdymo programų seriją (nuo 1 iki 10 kl.)  JAV lituanistinėms mokykloms. Parengtos ir keturios mokymo priemonės "Kalbos žingsniai" (4 dalys) pagal šias programas. Šiuo metu bendradarbiauju su Marylando universiteto Taikomosios lingvistikos skyriumi, rengiu vadovėlį penktai klasei.

Daiva N.'s picture

Daiva Navickienė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 5

Kai šeima atsikraustė į MA iš Čikagos, pradėjau mokinti BLM darželio klasę. Vėliau perėmiau direktorės pareigas, kurias atlikau 17 metų. Dirbdama direktorė, lankiau papildomus kursus ir įsigijau MA mokytojo sertifikatą su teise mokinti biologiją gimnazijoje  JAV mokyklose dirbu daugiau nei 25 metus. Dėstau matematiką, tiksliuosius mokslus, kompiuterines technologijas. Dabar dirbu Canton St. John pradinėje mokykloje.  Buvau grįžus į BLM pravesti dainavimą, tautinius šokius.  Laukiu dirbti su šaunia 4-ta klase!

Irena S.'s picture

Irena Šebedienė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Suaugusių B / Adult B

Gimiau Lietuvoje, užaugau Vilniuje.  Esu kalbininkė.  Baigiau Vilniaus Universiteto filologijos fakulteto anglų kalbos ir literatūros specialybę.  JAV gyvenu nuo 1988 metų.  Bostone dirbau Houghton Mifflin knygų leidykloje, Massachusetts Institute of Technology, Gillette ir Procter & Gamble kompanijose. Laisvu nuo pagrindinio darbo metu taip pat dirbau vertėja ir mokiau lietuvių kalbos.  Bendradarbiavau su Pimsleur kalbų mokymo kompanija, esu paruošusi pradinį lietuvių kalbos audio kursą.

Atvykusi į JAV, iš karto įsijungiau į Bostono lietuvių bendruomenės veiklą, dalyvavau folkloriniuose ansambliuose. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu jau 15 metų. Suaugusiuosius Bostono apylinkėse ir nuotoliniu būdu mokau virš 25 metų. Mokydama lietuvių kalbos, stengiuosi perteikti ne tik savo gimtosios kalbos profesines žinias, bet ir supažindinti mokinius su lietuvių kultūra, istorija bei šios dienos aktualijomis, pamokyti folklorinių dainų ir šokių.

Auginu tris vaikus: sūnų, kuris jau baigė Bostono lituanistinę mokyklą, dirbo mokykloje mokytojų pagalbininku ir dvi dukras, kurios šiais metais bus devintokės. 

Egle S.'s picture

Eglė Šležienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Tautinių šokių mokytoja
Klasė - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8A, 8B, 9

Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2005-ųjų metų. Keletą metų mokinau vyresnes klases, o dabar mokinu tautinių šokių. Gimiau ir užaugau Vilniuje. 2001 metais baigiau Vilniaus universitetą ir gavau anglų filologijos bakalauro laipsnį, o 2005 metais įgijau pradinio mokymo magistro laipsnį University of Massachusetts Boston. Nuo 2010-ųjų metų dirbu anglų kalbos mokytoja. Mokinu tarptautinius universiteto studentus ir suaugusius imigrantus anglų kalbos kaip antrosios kalbos. Labai myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad galiu savo žinias ir patirtį pritaikyti ir Bostono lituanistinėje mokykloje.  

Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti Bostono lietuvių bendruomenėje. Šoku Bostono tautinių šokių ansamblyje "Sambūris". Su vyru Andriumi auginame dvi dukras, Sofiją ir Ameliją, kurios taip lanko Bostono lietuvišką mokyklą.

Norma S.'s picture

Norma Šnipienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - 2 klasė
Klasė - 2

Aš esu buvusi mokytoja. Daugiau nei 40 metų dėsčiau biologiją, chemiją ir gamtos mokslus  vidurinėse ir aukštesnėse valstybinėse mokyklose. Vakarais ir vasaros metu, valstybinėse bei privačiose įstaigose aš mokiau suaugusius anglų kalbos (ELL).

Aukse U.'s picture

Auksė Ūsaitė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - 6

Mano vardas Auksė Ūsaitė. Bostono Lituanistinėje Mokykloje dirbu jau penktus metus. Turiu du vaikus, kurie taip pat lanko šią mokyklą. Esu gimusi ir augusi Lietuvoje, o į JAV „imigravau“ daugiau kaip prieš penkiolika metų. Dirbu su JAV imigracine teise, o laisvalaikiu labai patinka šokti lietuvių liaudės šokius ir skaityti.

Džiaugiuosi, kad šioje mokykloje turiu puikią galimybę perduoti savo lietuvių kalbos žinias ir meilę Lietuvai mažiesiems Amerikos lietuviukams.

 

Dana V.'s picture

Dana Vainauskienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Etnokultūra, Pipirų ratelis
Klasė - Pipirų ratelis

Vilniaus Universitete baigiau lituanistiką, dalyvavau VU "Ramuvos" klube, tad teko daug dainuoti, šokti, dalyvauti etnokultūrinio paveldo ekspedicijose.
BLM mokytojauju nuo 2008 metų. Kelerius metus buvau Švietimo Tarybos narė, pagelbėjau šv. Petro bažnyčioje rengiant Sutvirtinimo klasę, daug metų važiavau į "Neringos" stovyklą, kurioje nuo 2012 m. pradžios einu vedėjos pavaduotojos pareigas.
BLM dirbau klasės mokytoja, šiuo metu vedu etnokultūros pamokas, mokinu lietuvių liaudies žaidimų. 
Šiais mokslo metais vėl vesiu Pipirų ratelį", kviečiame burtis . Tikrai bus visiems smagu...
 

Miglė Z.'s picture

Miglė Žaliukaitė - Limantas

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Dainavimas
Klasė - Lopšelis / Preschool, Darželis / Kindergarten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8A, 8B, 9

Miglė Žaliukaite-Limantas gimusi ir užaugusi Vilniuje, Lietuvoje. Baigė Riešės gimnaziją, keletą metų tęsė studijas Mykolo Romerio Universitete, tačiau teisės mokslą iškeitė į muziką. 2013 metais baigė Naujosios Anglijos Konservatoriją Bostone, vokalo specialibę, 2017 metais įgijo muzikos bakalauro laipsnį Eastmano Muzikos mokykloje, Ročesterio mieste. Miglė koncertavo daugelyje prestižinių scenų, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose.2018 metais pradėjo magistratūros studijas Southwest Universitete, mokyklos kounslerio specilybe. Žaliukaite-Limantas jau septintus metus dirba Lituanistinėje mokykloje, mokina muziką, organizuoja renginius. Ketverius metus Miglė praleido Ročesterio E.Gervicko mokykloje, o Bostono mokykloje mokina nuo 2017 m.. Miglė dirba ir Miltono gimnazijoje, moko muziką, bei yra pavaduojanti mokytoja. Šiuo metu Miglė ruošiasi vadovo kompetencijų vertinimui Lietuvoje.  Laisvu nuo darbo metu keliauja, nardo ir jodinėja žirgais.Bostono moykloje yra direktorės pavaduotoja renginių ir specialių programų urganizavimui.