Išvyka į lėlių teatrą

Mielieji, 
kaip džiugu, kad taip bendruomeniškai išlydime senuosius metus! Šiandien būrys Bostono lituanistinės mokyklos mokinių, tėvelių ir svečių apsilankė Lėlių teatre ir stebėjo vaidinimą "Petriukas ir Vilkas", kuris visiems labai patiko! Dalinamės teatro video bei Giedriaus Švenčionio ir Vidos Perot nuotraukomis. Tai pirmoji tokio pobūdžio iškyla ir būdas surinkti lėšų mūsų mokykląi. Renginio metu surinkta virš 300 dolerių, kurias padvigubins Kazickų Šeimos Fondas. Dėkojame Kazickas Family Foundation už jų dosnumą ir nuolatinę paramą lituanistiniam švietimui! https://www.facebook.com/Nationa...
Linkime visiems prasmingų, sveikų ir lietuviškų 2019 metų - PASAULIO LIETUVIŲ METŲ! Ačiū Jums, kad auginate ir mokote jaunąją lietuvių kartą!