"Pipirų ratelio" registracija

Bostono lituanistinės mokyklos "Pipirų ratelio" 2018-2019 m. registracija.

Informacija apie vaiką (Info about the child)
Informacija apie tėvus (Parents)
Kontaktinė informacija (Contact Info)
Adresas (Address)
Mokestis (Tuition)

Mokestis (Tuition) - $ 100. Pilną sumą reikia sumokėti iki rugsėjo 15 dienos. Po to - 120 dol. (The tuition fee must be paid in full before or on September 15. After this date - $ 120.)

$
Auka 100% atskaičiuojama nuo IRS mokesčių
Elektroninis parašas (E-signature)

Įrašydami savo vardą ir pavardę į žemiau esančius laukelius, Jūs elektroniškai pasirašote šią registracijos formą.
(By entering your first and last name below you are e-signing your registration form.)

Mokestį galite sumokėti vienu iš šių būdų:

Siųsti čekį adresu: Boston Lithuanian School, c/o Kristina Coleman, 19 Webb pl., Mansfield, MA 02048
Įteikti čekį asmeniškai mokyklos iždininkui
Elektroniniu būdu, paspaudę šio tinklapio pirmame puslapyje esantį "Donation" (PayPal) mygtuką

Jei turite klausimų dėl registracijos, kreipkitės į pavaduotoją Ritą Lapšienę - ritalapsys@blsm.org

-----------------------

If you have any questions please contact Assistant Principal Rita Lapšienė - ritalapsys@blsm.org

Registration Fee payment can be made by:

  • Mailing a check to: Boston Lithuanian School, c/o Kristina Coleman, 19 Webb pl., Mansfield, MA 02048
  • Hand deliver check to the school treasurer
  • Via "Donation" (PayPal) button on the homepage