Apklausa (Survey)

Mieli Tėveliai,
Kaip žinote, Bostono lituanistinė mokykla, kaip bendruomenės dalis, yra įtraukta  į artėjančio renginio Baltic Centenial šeštadienio programą. Mokiniai drauge su latvių ir estų mokyklų atstovais pasirodys šeštadienį, lapkričio 24 d. Copley Marriot nuo 2 iki 5 val. (Baltic Choir & Folk Dance Concert).  Jie atliks keletą lietuviškų dainų bei šokių ir bendrą dainą su visais chorais "Bunda jau Baltija".

Tėvai atsakingi už vaikų priežiūrą bei maitinimą renginio metu.

Dalyvaujančių mokinių įėjimas į šeštadienio renginį nemokamas. Bus daugiau detalios informacijos ateityje. 

Tėveliai ir giminaičiai bilietus ir daugiau informacijos apie renginį gali rasti čia: http://balticboston.com/tickets....

Kad galėtume geriau pasiruošti, labai prašome patvirtinti čia iki spalio 2 d., kad jūsų vaikas dalyvaus arba nedalyvaus šiame renginyje.


Dear parents,
As you already know, Boston Lithuanian School will participate in a upcoming event, Baltic Centennial, on Saturday, November 24, from 2 to 5 pm at Baltic Choir & Folk Dance Concert, Copley Marriot.  Our students will perform Lithuanian songs and dances and will join their Latvian and Estonian peers for "Bunda jau Baltija" finale.  More information will be provided for the participating families.

Parents are to supervise and feed their children, if needed.

Participating students will be able to attend Saturday events free of charge.

Family and friends may follow this link for more event and ticket information: http://balticboston.com/tickets....

In order to better prepare for the event, we ask that you submit this form by October 2nd, to confirm your childs participation or absence.

Pirmas vaikas (1st child)