Announcement - Balandžio 27, 2018

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos Rinkimai
2018m. gegužės 1-15d.
Bostono Apylinkės lietuviai galės balsuoti asmeniškai:
Lituanistinėje mokykloje Miltone šeštadieniais
gegužės 5d. ir 12d. Nuo 8:30 iki 10:00 v.r.
Šv Petro bažnyčios salėje sekmadieniais
balandžio 29d., gegužės 6d. ir 13d. nuo 12:00 iki 1:00 v.p.p.
Lietuvių klube South Bostone užkandinėje sekmadieniais
gegužės 6d. ir 13d. nuo 1:00 iki 3:30 v.p.p.
<<<<<<visi lietuvių kilmes žmonės turi teisę balsuoti>>>>>>>

Naujos Anglijos Apygardos Kandidatai
Dr. Edvardas Bubnys Eglė Milašauskaitė
Rima Girniuvienė Jonas Stundžia
Dr. Tomas Girnius Giedrius Švenčionis
Juozas Kazlauskas Živilė Symeonidis