Announcement - Sausio 22, 2018

Gerbiamieji, 

Trečiasis lietuvių kalbos lygio (A1, A2, B1) testas įvyks Bostono lituanistinėje mokykloje (250 Brook Rd., Milton, MA, St. Mary's of the Hill’s mokyklos patalpose) 2018 m. kovo 17 d. 9 val. ryto. Trukmė su petrauka -3,5 val., pradžia – 9:00. Egzaminą sudaro 4 dalys- skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo užduotys. Kviečiame dalyvauti moksleivius nuo 14 m. amžiaus (arba gimusius ne vėliau kaip 2004 m.) ir suaugusius asmenis (18+m.).  Suaugusieji laiko tos pačios struktūros, bet kitą, kandidatų brandą atitinkantį egzaminą.

Egzaminą vykdys Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto egzaminuotojo pažymėjimą turintys egzaminuotojai. Rezultatus vertins ir atsiųs išlaikyto kalbos lygio pažymėjimus Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros darbuotojai. 

Egzamino rezultatai bus pranešti ir pažymėjimai išsiųsti maždaug trijų mėnesių laikotarpyje. 

Egzaminui būtina užsiregistruoti šioje anketoje iki kovo 1 dienos.  Egzaminas mokamas (30 dolerių mokestis mokamas egzamino dieną, čekis rašomas "Boston Lithuanian School" vardu). Mokestis reikalingas logistinėms išlaidoms padengti. 

https://apklausa.lt/f/lietuviu-k...