Homework

Due Date: Sat, Sep 22, 2018
Grade: Lopšelis / Preschool
Renata Duros

Mieli tėveliai,
praeitą šeštadienį buvo labai malonu susipažinti su naujais vaikais ir išvysti pažįstamus veidus. Dienos tikslas buvo susipažinti, pratintis žaisti kartu. Rugsėjo 15-ą dieną atlikta:
- dainavome pasisveikinimo dainelę "labas rytas";
- skaičiavome iki 10;
- skaitėme E. Mieželaičio "Zuikis Puikis";
- žaidėme ratelį "Kiškelis bebėgdams";
- dainavome daineles: "Jei patinka ši dainelė", "Du gaideliai", "Senas Jonas";
- žaidėme pirštukų žaidimus: "Mažas voras", "1,2,3 ant tvoros gaidys";
Primenu, kas kitą šeštadienį vaikai turėtų turėti paprastą aplankalą (folder), kreideles, sausų klijų (glue stick) ir vaikiškas žirkles.
Ačiū ir iki pasimatymo,
mokytoja Renata
 

Grade: Darželis / Kindergarten
Jūratė Cook

Mieli Tėveliai, 
buvo labai malonu susipažinti su Jumis ir Jūsų vaikučiais . Laukia šaunūs metai !!! 
Nuoširdžiausias ačiū už gražiausias gėlytes. 
Su vaikučiais šį šeštadienį atlikime :
1. Žaidėme susipažinimo žaidimus . 
2. Susipažinome su klasės ir mokyklos taisyklėmis. 
3. Darėme rėmelį - gėlytė. 

Linkiu visiems saugios ir gražios savaitės . 
Iki šeštadienio , 
Mokytoja Jūratė 
 

Grade: 1
Ramunė Keegan

Laba diena mieli tėveliai,
Sveikinu jus ir jūsų pirmokėlius su pirma mokslo metų diena. Labai buvo smagu susipažinti su jūsų šauniais vaikais, džiaugiuosi, jog dirbsime kartu. Didelis ačiū už gėles. Praėjusį šeštadienį susipažinome ir žaidėme keletą žaidimų. Pirmokėliai mokinsis pagal mokyklos siūlomą programą, šį pusmetį dalyvaus dainavimo ir tautinių šokių pamokose. 
Trumpai pakartosiu apie ką kalbėjomės atvirų durų metu:
1) Pamokos prasideda 9val, vaikus pasiimsiu pirmo aukšto foje, jei vėluojate-atveskite į klasę patys. 
2) Pamokos baigiasi 13 val ., vaikučius pasiimti turite iš klasės, vaikai iš klasės vieni neišleidžiami. Praneškite, jei jūsų vaiką paiims kažkas kitas. Taip pat, prašau nevėluoti.
3) Kiek įmanoma anksčiau praneškite, jei nebūsite, ar vėluosite, taip pat, jei reikia vaiką pasiimti iš mokyklos anksčiau.
4) Po kiekvienos pamokos išsiųsiu pamokos aprašą, bei namų darbus.

Ateinantį šeštadienį prašau, kad vaikai atsineštų segtuvą, rašymo, bei spalvinimo priemones.  Šiais metais jau turėsime vadovėlius, už juos reikės sumokėti mokyklai, kaina 18,00 dolerių, čekį galėsite atiduoti man. Taip pat prašau įdėkite vaikučiam užkandėlę (snack).

Svarbu: prašau parašykite savo telefonų numerius, kad turėčiau juos parankiui, kad esant reikalui galėčiau su jumis kuo greičiau susisiekti. 
Taip pat prikabinu formą, prašau užpildkite ją ir atsiųskite(atneškite) man.
Rašykite, jei tureite klausimų, mielai atsakysiu. Iki pasimatymo šetadienį.
Ramunė
Tel: 774-244-9836
 


AttachmentSize
File Apklausa Tėveliam.docx11.57 KB
Grade: 2
Norma Šnipienė
2 klasė

Mieli Tėveliai,
Buvo labai malonu susipažinti su jumis ir jūsų vaikučiais.  Tikuos, kad kartu dirbant turėsime labai sekmingus
mokslo metus.
Dėkoju jums už puikias gėles.
Štai ką atlikome šeštadienį:
*  Pasisveikinome ir susipažinome
*  Susipažinome su mokyklos taisyklėmis
*  Dainavome ir šokome klasės dainą: Tindi rindi riuška
*  Skaitėme iš knygos LABAS
Namų Darbas:
Primenu:  antrokams atsinešti visas reikalingas priemones
                tėveliams atnešti $20 už vadovėlį (čekius rašykite mokyklos vardu)
Linkiu smagios savaitės,
Mok. Norma
 

Grade: 3
Orinta Kalibatienė

Sveiki,
 
Rugsėjo 15 d. klasėje atlikome:

Susipažinau su vaikais, vaikai sakė, kad labai gerai vienas kitą pažįsta :)
Aptarėme klasės taisykles. 
Pasidalinome vasaros įspūdžiais, gražiai papuošėme aplanko viršelį
Žaidėme žaidimus

Namų darbams užduota, atlikti iki rugsėjo 22 d.:

Atsineškite savo mėgstamiausią lietuvišką knygą.  Jeigu neskaitote lietuviškai, atsineškite anglišką.
Taip pat prisegu laiškelį tėvams. 

Iki šeštadienio!
 
Orinta
 


AttachmentSize
File Laiskas tevams.docx14.69 KB
Grade: 4
Daiva Navickienė

Sveiki tėveliai:

 

Labai smagu buvo susipažinti su klasės mokiniais ir tėveliais. Nors trūko mokinių, žinau kad iki galo mėn., būsiu susipažinus su visais.

 

Klasėje atlikta:I  I tema - Kas aš esu, nuo aš noriu būti

- susipažinimas

- paslėpto suvenyro užduotis

- daina - |karalius Abraomas|

- pratimų pusl (iki 7-to pusl)

- protmūšis "Lietuva"

 

Namų darbų užduota atlikti  iki rugs. 22 d,

 

- pratimų pusl. 7 ir 8  (vaikams buvo išdalintos kopijos)

http://www.laikaivaikams.org/pdf... perskaityti balsiai tėveliams. Pastebėkit kad antram puslapyje yra žodynėlis, kuriuo pasinaudokite. 

 

Papildomos pastabos:

Labai svarbu kuo daugiau mokiniams turėti progos balsiai lietuviškai skaityti. 

Turėtų namų darbai trukti neilgiau kaip 30 min. Prašau leiskit žinoti jei per daug užduota.

 

Iki,

 

Daiva Navickienė, mokytoja

 

Grade: 5
Rūta Gudmand

Mieli tėveliai ,

Buvo malonu visus pamatyti ir susipažinti, ačiū už nuostabias gėles!

 

Pirmą pamoką :

 susipažinome; atlikome: "Viskas Apie Mane" pratimą;  
 mokiniai parašė 5 sakinius, kurie apibūdina juos; 
pakartojome mokyklos taisykles 
pildėm pageidavimų/nusiskundimų korteles;
Taip pat smagiai žaidėme žaidimą: valgomas/nevalgomas

 

Namų darbai, pristatyti  kitą šeštadienį (medžiaga prisegta) 

Vaikams:                         pabaigti pratimą "apie mane" ir priklijuoti nuotrauką;
Tėvams:                          užpildyti formą apie jūsų vaiką;
Vaikams ir Tėvams:        pakartoti ir pasirašyti po mokyklos taisyklėmis;   

Linkiu geros savaitės,

 

Mok. Rūta 


AttachmentSize
PDF icon Pirma diena.pdf1.19 MB
Grade: 7A
Auksė Ūsaitė
Lietuvių kalba

Mieli tėveliai – sveiki sugrįžę į mūsų mokyklą ir mano klasę.

 

Per pirmąją pamoką vaikai trumpai prisistatė naujai mokytojai, Karolinai, kuri padės vaikams 7A klasėje. Taip pat pažaidėme keletą žaidimų ir prisiminėme Lietuvos miestus.

 

Tiems tėveliams, kurie nebuvo per susirinkimą, prisegu bendrą informaciją.

 

Namų darbų neužduota.

 

P.S. jeigu jūsų vaikas turi susikūręs elektroninį paštą (email account) ir norėtų namų darbus gauti į tą elektroninį paštą, prašau parašykite man elektroninio pašto adresą (email address).

 

Pagarbiai,

Auksė

 


AttachmentSize
File laiškas tėvams 2018.docx15.77 KB
Danutė Mileikienė
Lietuvos pažinimas

Mieli tėveliai ir mokiniai,

Labai džiugu buvo visus matyti  mūsų mokykloje pirmą mokslo metų dieną. Sveikinu ir linkiu  gerų metų.

Ačiū už gražias gėles.

Linkiu geros savaitės ir iki pasimatymo šeštadienį.

Danutė

Grade: 7B
Auksė Ūsaitė
Lietuvių kalba

Mieli tėveliai – sveiki sugrįžę į mūsų mokyklą ir mano klasę.

 

Per pirmąją pamoką vaikai trumpai prisistatė naujai mokytojai, Karolinai, kuri padės vaikams 7A klasėje. Taip pat pažaidėme keletą žaidimų ir prisiminėme Lietuvos miestus.

 

Tiems tėveliams, kurie nebuvo per susirinkimą, prisegu bendrą informaciją.

 

Namų darbų neužduota.

 

P.S. jeigu jūsų vaikas turi susikūręs elektroninį paštą (email account) ir norėtų namų darbus gauti į tą elektroninį paštą, prašau parašykite man elektroninio pašto adresą (email address).

 

Pagarbiai,

Auksė

 


AttachmentSize
File laiškas tėvams 2018.docx15.77 KB
Danutė Mileikienė
Lietuvos pažinimas

Mieli tėveliai ir mokiniai,

Labai džiugu buvo visus matyti  mūsų mokykloje pirmą mokslo metų dieną. Sveikinu ir linkiu  gerų metų.

Ačiū už gražias gėles.

Linkiu geros savaitės ir iki pasimatymo šeštadienį.

Danutė

Grade: 8
Justas Račas
Lietuvių kalba

Laba diena,

Praėjusį šeštadienį, mokslo metų pradžios atidarymo šventėje buvo malonu susipažinti su Jumis, kurie skyrėte šiek tiek laiko ir atėjote į trumpą susirinkimą. Šiais mokslo metais iki 2019 m. kovo mėnesio vesiu lietuvių kalbos pamokas 8 klasei (skyriui). Po pirmo susitikimo, likau maloniai nustebintas mokinių žingeidumu ir domėjimusi Lietuva. Tikiuosi mokslo metai mokiniams bus įdomūs ir pilni malonių akimirkų. Stengsiuosi kiek įmanoma diferencijuoti užduotis pagal mokinių skirtingus gebėjimus ir pateisinti jų lūkesčius. Tam, kad būtų geresnė mokymosi proceso kokybė raginu bendrauti ir dėl įvairių atsiradusių klausimų susirašyti per elektroninę erdvę. Mano el. paštas yra šis iš kurio Jūs dabar gavote laišką.

Geros dienos,

Pagarbiai

Justas Račas

BLM lietuvių kalbos mokytojas-praktikantas

2018 m. rugsėjo 15 d. klasėje atlikta:

1. Susipažinimo pamoka: skaitėme įvairias žymių pasaulio filosofų ir mokslininkų mintis apie mokslo svarbą ir Lietuvą.

2. Mokiniai prisiminė savo vasaros įspūdžius ir jais pasidalijo su savo klasės draugais.

3. Likusį laiką žaidėme įvairius žaidimus.

Namų darbų užduota, atlikti iki rugsėjo 22 d.

1. Pagalvoti, kokių užduočiu mokiniai labiau norėtų pamokų metu. Pavyzdžiui, kad daugiau būtų pamokų, kuriose jie dirbtų grupėmis; projektiniai darbai. Gal mokiniams yra įdomios tam tikros temos susijusios su Lietuva, kuriosm būtų galima skirti šiek tiek daugiau laiko. Žinoma, tai tik nuomonė, į kurią atkreipsiu dėmesį rengdamas pamokos planą ir pritaikydamas veiklas prie metinio ugdymo plano. Primenu, kad turi atsispindėti mokinių nuomonė, ne tėvų.

Renata Švedaitė - Bazikienė
Istorija

Mieli 8-os klasės tėveliai ,

Sveikinu jus visus su šių mokslo metų pradžia .  Labai ačiū, kad leidžiate jūsų vaikus mokintis Bostono lituanistinėje mokykloje.  Buvo tikrai labai smagu matyti tokį didelį mūsų būrį mokykloje praeitą šeštadienį.  Nuoširdžiai dėkoju jums už gėles ir linkėjimus.  
Praeitą šeštadienį klasėje mes susipažinome ir žaidėme keletą žaidimų.  
Sekančio šeštadienio klasės darbui aš prašiau mokinių, kad man atsiųstų po 3-5 vasaros atostogų nuotraukas.  Geriausia atsiųsti emailu, gali būti sumažinto dydžio.
Praneškite, jei jūs norite, kad pridėčiau jūsų vaiko email adresą prie šių savaitinių klasės/ namų darbų emailų.
Rašykite, jei turite klausimų.
Linkiu visiems gražios savaitės ir iki susitikimo sekantį šeštadienį.
Mokytoja Renata

Grade: 10
Renata Švedaitė - Bazikienė
Istorija

Mieli 10-os klasės tėveliai ,

Sveikinu jus visus su šių mokslo metų pradžia!  Taip smagu ir neįtikėtina, kad tai paskutiniai mokslo metai musu desimtokams!   Labai ačiū, kad leidžiate jūsų vaikams mokintis Bostono lituanistinėje mokykloje.  Buvo tikrai labai džiugu matyti tokį didelį mūsų būrį mokykloje praeitą šeštadienį.  Nuoširdžiai dėkoju jums už gėles ir linkėjimus.  
Praeitą šeštadienį klasėje mes aptarėme vasaros įspūdžius ir žaidėme keletą žaidimų.  
Sekančio šeštadienio klasės darbui aš prašiau mokinių, kad turėtų po 5-10 vasaros atostogų nuotraukas.  Turėkite nuotraukų iš kelionės į Lietuvą, kas buvo ten nuvykę.  Geriausia jei jie turėtų tas nuotraukas savo telefone.  Taip, sekančio šeštadienio pamokai leidžiama turėti telefonus :) .
Praneškite, jei jūs norite, kad pridėčiau jūsų vaiko email adresą prie šių savaitinių klasės/ namų darbų emailų.
Rašykite, jei turite klausimų.
Linkiu visiems gražios savaitės ir iki susitikimo sekantį šeštadienį.
Mokytoja Renata

Grade: Suaugusių A / Adult A
Martynas Limantas
Lietuvių kalba

Sveiki,

 

Pirma pamoka

Pradinės suaugusių klasės aprašymas.

 

Rugsėjo 15, 2018 klasėje buvo atlikta:

 

Klasės eiga:

1: SusipaŽinimas

2: Fonetinis alfabetas, kuris turės but dar syki peržūirėtas. Jam skirta keletas pratimų.

3: Dvibalsiai

4: Minkštumo ženklas

5: Naujos frazės: Labas! Mano vardas ___________. Kaip tau (jums) sekas? Gerai. Visai neblogai. Malonu susipažinti.

6: Žodynas

7: Nauji žodžiai (prikabinta)

8: Pratimai su partner

9: Pratimai raštu.

 

Namu darbai:

 

-Išmokti naujus žodžius / frazes (prikabinta)

 

Keletas pastabų:

 

-Skirtumai tarp fonetinių ir alfabetinių kalbų.

-Balsių ir dvibalsių tarimas: e ~ i, a ~ u, o ~ a, ai, au, ei, ie, uo, eu

-Kaip keičia tarimą minkštumo ženklas.

-Kai kuriem studentam sudėtingas tarimas, ypač, priebalsių: c ~ k, j, č, š, ž

-Dirbant su partneriu davė progą visiem panaudoti naujas frazes.

 

Ateinanti klasė, Rugsėjo 22, 2018:

 

-Pakartojimas

-Trumpas istorijos video (15 min.) (istorija ir kultūra)

-Fonetinis alfabetas

-Nauji klausymai/atsakymai

-Nauji žodžiai

-Įvairus pratimai (raštu / žodžiu)

 

Martynas.


AttachmentSize
Image icon new doc 2018-09-17 16.26.19_1.jpg440.73 KB
Martynas Limantas
Lietuvių kalba

Sveiki,

 

Pirma pamoka

Pradinės suaugusių klasės aprašymas.

 

Rugsėjo 15, 2018 klasėje buvo atlikta:

 

Klasės eiga:

1: SusipaŽinimas

2: Fonetinis alfabetas, kuris turės but dar syki peržūirėtas. Jam skirta keletas pratimų.

3: Dvibalsiai

4: Minkštumo ženklas

5: Naujos frazės: Labas! Mano vardas ___________. Kaip tau (jums) sekas? Gerai. Visai neblogai. Malonu susipažinti.

6: Žodynas

7: Nauji žodžiai (prikabinta)

8: Pratimai su partner

9: Pratimai raštu.

 

Namu darbai:

 

-Išmokti naujus žodžius / frazes (prikabinta)

 

Keletas pastabų:

 

-Skirtumai tarp fonetinių ir alfabetinių kalbų.

-Balsių ir dvibalsių tarimas: e ~ i, a ~ u, o ~ a, ai, au, ei, ie, uo, eu

-Kaip keičia tarimą minkštumo ženklas.

-Kai kuriem studentam sudėtingas tarimas, ypač, priebalsių: c ~ k, j, č, š, ž

-Dirbant su partneriu davė progą visiem panaudoti naujas frazes.

 

Ateinanti klasė, Rugsėjo 22, 2018:

 

-Pakartojimas

-Trumpas istorijos video (15 min.) (istorija ir kultūra)

-Fonetinis alfabetas

-Nauji klausymai/atsakymai

-Nauji žodžiai

-Įvairus pratimai (raštu / žodžiu)

 

Martynas.


AttachmentSize
Image icon new doc 2018-09-17 16.26.19_2.jpg374.06 KB
Image icon new doc 2018-09-17 16.26.19_3.jpg394.19 KB
Image icon new doc 2018-09-17 16.26.19_1.jpg440.73 KB
Grade: Suaugusių B / Adult B
Irena Šebedienė

Sveiki!

Welcome!  Sveiki Atvykę! to Beginner II - Intermediate level of the Lithuanian language Class!   It was very nice to see you all last Saturday.   
Thank you for your enthusiasm, perseverance, and smiles!  Nuoširdžiai AČIŪ for the beautiful flowers!
We have 15 students in our class now.  Michiko decided to join us from the Beginner I group after the first half of the day because her language level better 
fits her needs.  And, we all absolutely agree on that!  Welcome!
 

S U M M A R Y:

Last Saturday there were 12 students in the class.  

1. CLASSWORK (September 15, 2018)
Komandinis Žaidimas - Team Game: Teisybė ar Melas (Truth or Lie).
Analyzed: Essential Vocabulary for Spoken Lithuanian (handout). 
2. HOMEWORK (due September 22, 2018)
1.  Essential Vocabulary for Spoken Lithuanian, (handout, four pages and audio attached).  
Learn vocabulary on p. 1-2 from the handout.  Listen to the attached audios for p. 1-2. 
2.  Print and bring to school: the textbook Kalbos žingsniai 2. (attachment in pdf emailed to you yesterday, 9/17/2018)
Listen to audios (attached) for this Textbook, 1 TEMA Labas, aš esu...  Pratimas 1, p. 5 (exercise 1, page 5) and Pratimas 2, p. 6. 
We'll continue working on 1 TEMA in the classroom. 
3.  Handout: Ką veikė mano klasės draugas / draugė šią vasarą? (What was my classmate doing this summer?) (handout attached)
As explained in the class, please write a short paragraph about YOUR summer based on the questions in the handout.  Use vocabulary in the handout. 
In the classroom, you'll be working in pairs with your classmates and will present how YOUR classmate spent his / her summer. 
Let me know, if you have any questions.  
Iki greito pasimatymo šį šeštadienį rugsėjo 22 dieną!   See you this Saturday, September 22nd!
Irena Šebedienė 
Lithuanian language teacher
Boston Lithuanian School, Adult Class
508-733-1517
isebeda@yahoo.com

 


AttachmentSize
PDF icon essential vocabulary for spoken lithuanian_4 pages.pdf225.92 KB
Audio icon essential vocabulary_page 1.mp33.59 MB
Audio icon essential vocabulary_page 2.mp33.97 MB
Audio icon essential vocabulary_page 3.mp33.56 MB
Audio icon essential vocabulary_page 4.mp33.8 MB
Audio icon kalbos zingsniai 2_TEMA 1_psl 5_pratimas 1.mp3955.86 KB
Audio icon kalbos zingsniai 2_TEMA 1_psl 6_pratimas 1.mp3943.93 KB
PDF icon handout_ka veike vasara mano klases draugas_9-15-2018.pdf145.15 KB